Laipni lūdzam mūsu vietnē sugarskin.eu ("tiešsaistes veikals"). Lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu Privātuma politiku. Šī Privātuma politika tiek piemērota, kad apmeklējat vai pārlūkojat mūsu vietni, neiegādājoties nevienu produktu, reģistrējoties sugarskin.eu un izmantojot mūsu pakalpojumus produktu iegādei. Ja vēl neesat to izdarījis, lūdzu, izlasiet arī sugarskin.eu lietošanas noteikumus un nosacījumus, kas satur informāciju par privātumu, kā arī par vietnes izmantotajām drošības sistēmām.

Vietni sugarskin.eu pārvalda Latvijas uzņēmums SUGAR SKIN, kura juridiskā adrese ir Latvijā Liepājas iela 5a-3, Priekule, LV-3434, uzņēmumu reģistrs. numurs, nodokļu maksātāja kods un PVN maksātāja numurs LV-42103088631.

 1. MŪSU POLITIKA

Ikvienam ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. SUGAR SKIN respektē savu lietotāju tiesības būt informētiem par viņu personas datu vākšanu un citām darbībām, kas saistītas ar viņu personas datu vākšanu. Izmantojot datus, kas var tieši vai netieši identificēt jūs personīgi, mēs piemērosim stingras nepieciešamības principu. Šī iemesla dēļ mēs esam izveidojuši sugarskin.eu tā, lai jūsu personas datu izmantošana tiktu samazināta līdz minimumam un nepārsniegtu mērķus, kādiem jūsu personas dati tika vākti un/vai apstrādāti; mēs neapstrādājam jūsu personas datus, ja varam sniegt jums pakalpojumus, izmantojot anonīmus datus (piemēram, mārketinga pētījumus, kas veikti, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus) vai citos veidos, kas ļauj SUGAR SKIN jūs identificēt, izņemot gadījumus, kad tas ir absolūti nepieciešams. vai pēc kompetentu valsts iestāžu vai policijas pieprasījuma (piemēram, satiksmes datu vai jūsu IP adreses gadījumā).

SUGAR SKIN nosaka jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, tostarp drošības pasākumus, jo SUGAR SKIN kontrolē sugarskin.eu lietotāju personas datus.

Šī konfidencialitātes politika sniedz jums visu nepieciešamo informāciju, lai saprastu, kā mēs apkopojam datus, kas var identificēt sugarskin.eu lietotājus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu order@sugarskin.eu vai SUGAR SKIN, Liepājas iela 5a-3, Priekule, LV-3434.

 1. KAS APSTRĀDĀ JŪSU PERSONAS DATU

SUGAR SKIN kontrolē sugarskin.eu lietotāju personas datu izmantošanu; SUGAR SKIN autonomi nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus un izmantotos instrumentus, tostarp drošības pasākumu veikšanai. Tikai organizatorisku un darbības mērķu dēļ esam iecēluši noteiktas trešās puses struktūras, kas arī apstrādās sugarskin.eu lietotāju personas datus nolūkos, kas ir stingri saistīti ar pakalpojumu sniegšanu vietnē sugarskin.eu, tostarp produktu pārdošanu.

Trešo personu SUGAR SKIN ir izvēlējusies, ņemot vērā tās pieredzi personas datu apstrādē, un tā sniedz pietiekamas garantijas par datu apstrādes likumu ievērošanu (t.sk. veicamās apstrādes tehniskos drošības pasākumus). 

Papildus personas datu apstrādei nozīmētajai trešajai pusei, jūsu informācija būs pieejama arī autonomiem pārziņiem nolūkos, kas saistīti ar lietotāja pieprasīto pakalpojumu sniegšanu (piemēram, pirkuma darījumiem). Papildinformāciju par šo jautājumu skatiet 5. sadaļā (Kam tiks izpausti jūsu personas dati).

Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu vai nosūtiet mums e-pastu uz order@sugarskin.eu, lai saņemtu pilnu datu apstrādātāju sarakstu.

 1. KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATU UN KĀDIEM MĒRĶIEM

Jūsu personas datus SUGAR SKIN vāc un apstrādā nolūkos, kas ir stingri saistīti ar Interneta veikala lietošanu, tā pakalpojumiem un produktu iegādi vietnē sugarskineu. Tomēr jūsu personas dati var tikt izmantoti arī citām apstrādes darbībām šādu mērķu robežās.

Jūsu personas dati jo īpaši tiks apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • kad reģistrējaties mūsu tīmekļa vietnē, mēs apkopojam jūsu personas datus (piemēram, jūsu personas datus, paroli, e-pasta adresi, dzimumu), izmantojot reģistrācijas veidlapu (Mans konts), lai sniegtu jums pakalpojumus sugarskin.eu rezervētās piekļuves zonas un nosūtīt jums mūsu biļetenu pēc īpaša pieprasījuma;
 • ja jums nepieciešama palīdzība no mūsu klientu apkalpošanas zonas, mēs apkopojam jūsu personas datus (piemēram, jūsu vārdu un uzvārdus, e-pasta adresi un paroli) mērķiem, kas noteikti nepieciešami, lai sniegtu jums ar cukurādu saistītus pakalpojumus. eu un produktu iegādei vietnē sugarskin.eu;
 • Kad jūs veicat pirkšanas procedūras produktiem, kas tiek pārdoti vietnē sugarskin.eu, mēs apkopojam jūsu personas datus (piemēram, personas datus, e-pasta adresi, adresi, kredītkartes numurus, bankas kodu, nodokļu kodu un tālruņa numuru), lai apstrādātu jūsu pasūtīto pirkumu;
 • ja jums nepieciešama tehniska palīdzība, mēs apkopojam jūsu personas datus, lai sniegtu jums informāciju par pārlūkošanu, pārlūkprogrammu saderību un sugarskin.eu tīmekļa lapu skatīšanu vai ielādi;
 • Veidojot vēlmju sarakstu, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pielāgotu mūsu pakalpojumus jūsu produktu iegādei vietnē sugarskin.eu

Jūsu personas dati galvenokārt tiek apstrādāti elektroniski un dažos gadījumos arī papīra formātā, piemēram, ja jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai novērstu krāpšanu vietnē sugarskin.eu. Jūsu personas dati tiks glabāti tā, lai tos uzraudzītu tikai SUGAR SKIN, lai jūs identificētu uz laiku, kas nepieciešams nolūkiem, kuriem dati tika vākti un pēc tam apstrādāti, un jebkurā gadījumā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Lūdzu, ziņojiet par jebkādām jūsu personas datu izmaiņām uz order@sugarskin.eu, lai nodrošinātu, ka jūsu personas informācija vienmēr ir precīza un atjaunināta, atbilstoša un pilnīga.

Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām nolūkos, kas nav atļauti ar likumu vai bez jūsu nepārprotamas piekrišanas.

Jūsu personas datus var izpaust trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams pasūtījuma apstrādei. Turklāt jūsu dati var tikt atklāti policijai vai tiesu iestādēm saskaņā ar likumu un pēc šādu iestāžu oficiāla pieprasījuma, piemēram, ja SUGAR SKIN ir nepieciešams novērst krāpšanu vietnē sugarskin.eu (krāpšanas apkarošanas pakalpojumi). 

Datu apstrādātājiem būs arī piekļuve jūsu personas datiem, kā norādīts 2. sadaļā, konkrētiem tajā norādītajiem mērķiem. Visos augstākminētajos apstākļos jūsu piekrišana datu apstrādei nav nepieciešama. Jūsu personas dati netiks pārsūtīti uz ārzemēm uz valstīm ārpus ES, kas nenodrošina atbilstošu personu aizsardzības līmeni. Ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus vai izpildītu līgumu par produktu iegādi, jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz šādām valstīm ārpus ES tikai pēc īpašu līgumu izpildes starp SUGAR SKIN un šādām struktūrām saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem. likums un noteikumi.

Vēlamies jūs informēt, ka SUGAR SKIN apstrādās savu lietotāju personas datus nolūkos, kas ir stingri saistīti ar pakalpojumu sniegšanu vietnē sugarskin.eu, līgumu izpildi, kas saistīti ar Sugar Skin produktu pārdošanu un pirkšanu.eu un pēc jūsu piekrišanas saņemšanas nosūtīt jums informāciju par jaunām komerciālām iniciatīvām, kas ir stingri saistītas ar Interneta veikala aktivitātēm un pakalpojumiem

SUGAR SKIN apstrādās jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, tostarp izmantojot e-pastu, tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas. SUGAR SKIN var piekļūt trešo pušu personas datiem, ko tieši atklājuši to lietotāji, piemēram, kad lietotājs iegādājās produktu, lai to nosūtītu draugam, ja lietotājs, kas maksā par produktu, nav produkta saņēmējs, vai kad lietotājs vēlas ieteikt draugam sugarskin.eu pakalpojumu vai konkrēta produkta pārdošanu.

Visos iepriekšminētajos gadījumos, lūdzu, pārliecinieties, ka esat saņēmis šādu personu piekrišanu pirms savu personas datu izpaušanas uzņēmumam SUGAR SKIN, un noteikti informējiet tās par šo Privātuma politiku; jūs būsiet vienīgā persona, kas būs atbildīga par informācijas un datu izpaušanu attiecībā uz šādām trešajām personām, ja tās jums nebūs devušas nepārprotamu piekrišanu tam un par jebkādu šīs informācijas neatbilstošu un nelikumīgu izmantošanu. Jebkurā gadījumā SUGAR SKIN pilda visus likumā noteiktos pienākumus informēt trešās personas un, ja nepieciešams, pieprasa to nepārprotamu piekrišanu, reģistrējot savos arhīvos norādītā lietotāja personisko informāciju.

 1. KAS NOTIEK, JA NEIZKLĀSAT SAVUS PERSONAS DATUS SUGAR SKIN

Jūsu personas datu piešķiršana uzņēmumam SUGAR SKIN (jo īpaši jūsu personas dati, jūsu e-pasta adrese, adrese, jūsu kredītkartes/debetkartes numuri un bankas kods un tālruņa numurs) ir nepieciešama jūsu pasūtījuma apstrādei, lai iegādātos produktus vietnē sugarskin.eu, sniedzot citus vietnē sniegtos pakalpojumus pēc jūsu pieprasījuma vai ja jūsu personas informācija ir nepieciešama, lai izpildītu likumā vai normatīvajos aktos noteiktās saistības.

Atteikums sniegt SUGAR SKIN dažus no jūsu personas datiem, kas nepieciešami iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, var liegt SUGAR SKIN apstrādāt jūsu pasūtījumu, lai iegādātos produktus, kas tiek pārdoti vietnē sugarskin.eu, vai sniegt citus pakalpojumus, kas tiek sniegti vietnē sugarskin.eu., piemēram, klientu apkalpošanas pakalpojumi, informatīvā izdevuma nosūtīšana, vēlmju saraksta izmantošana vai likumā un citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde. Tāpēc datu nesniegšana dažos gadījumos var būt likumīgs un pamatots iemesls neapstrādāt jūsu pasūtījumu par vietnē sugarskin.eu pārdoto produktu iegādi vai nesniegt sugarskin.eu pakalpojumus.

Papildu personas datu izpaušana uzņēmumam SUGAR SKIN, kas nav nepieciešama juridisku vai līgumsaistību izpildei vai pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, gluži pretēji, nav obligāta, un tai nav nekādas ietekmes uz tīmekļa lietošanu, vietni un tās pakalpojumus vai produktu iegādi vietnē sugarskin.eu.

Dažos apstākļos un nepieciešamības gadījumā mēs jūs informēsim vai personas dati, ko izpaužat uzņēmumam SUGAR SKIN, ir obligāti vai neobligāti. Mēs jums norādīsim, vai jūsu datu izpaušana ir obligāta vai neobligāta, atzīmējot ar atbilstošu simbolu (*) informāciju, kas ir obligāta vai datus, kas nepieciešami nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai sugarskin.eu un produktu iegādei uz sugarskin.eu. 

 1. KAM TIKS IZPAUTI JŪSU PERSONAS DATI

Personas dati tiks izpausti trešo pušu uzņēmumiem, kas SUGAR SKIN vārdā sniedz konkrētus pakalpojumus kā datu apstrādātājiem, vai citiem SUGAR SKIN savākto personas datu saņēmējiem, kuri autonomi apstrādā jūsu personas datus tikai preču pārdošanas darbības nodrošināšanai un, jebkurā gadījumā, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem

Personas dati netiks izpausti trešajām personām vai izplatīti vai nodoti, neinformējot mūsu lietotājus par šādu izpaušanu/izplatīšanu/pārsūtīšanu, bez viņu piekrišanas un jebkurā gadījumā saskaņā ar likumu. 

 1. KĀ MĒS VĀKAM JŪSU DATI VIETNĒ SUGARSKIN.EU

Kad jūs izmantojat sugarskin.eu, daži personas dati var tikt vākti automātiski (izmantojot "sīkfailus"), piemēram, kad mēs automātiski apkopojam lietotāju IP adreses un citu informāciju par lietotāju datu trafiku vai wishlist, izvēloties šajā tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus un produktus, kas iegādāti, izmantojot sniegtos pakalpojumus. Šo informāciju un datus tīmekļa vietne savāc tieši un automātiski kā daļu no tās darbības funkcijām. Pēc tam šī informācija un dati tiek apstrādāti kolektīvi un anonīmi komerciālos nolūkos, lai optimizētu vietnē sugarskin.eu sniegtos pakalpojumus vietnes lietotāju vajadzībām un vēlmēm.

Citos apstākļos SUGAR SKIN tieši ievāc personas datus un informāciju no saviem lietotājiem, kad viņi reģistrējas tiešsaistē vietnē sugarskin.eu vai nosūta vietnē pārdoto produktu pirkšanas pasūtījumus, lai pabeigtu e-komercijas darījumus. SUGAR SKIN apstrādās šādus datus tikai tiem mērķiem un robežās, kas norādīti sadaļā par datu vākšanu, un tos var izpaust trešajām personām tikai ar lietotāja pieprasīto pakalpojumu sniegšanu saistītos nolūkos.

 1. DROŠĪBAS PASĀKUMI

Mēs esam pieņēmuši drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, kā arī pret visiem citiem datu apstrādes iemesliem, kas neatbilst mūsu Privātuma politikai. Tomēr SUGAR SKIN nevar garantēt, ka drošības pasākumi, kas pieņemti tīmekļa vietnes aizsardzībai un datu un informācijas pārsūtīšanai vietnē sugarskin.eu, novērsīs vai izslēgs jebkādu nesankcionētas piekļuves vai datu zaudēšanas risku.

Ir ieteicams, lai jūsu dators būtu nodrošināts ar programmatūras ierīcēm, kas aizsargā tīkla datu pārraidi/saņemšanu (piemēram, atjauninātas pretvīrusu sistēmas), un lai jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs veiktu atbilstošus pasākumus tīkla datu pārraides drošībai (piemēram, , piemēram, ugunsmūri un surogātpasta filtrēšana).

 1. COOKIES

sugarskin.eu izmanto automātiskas datu vākšanas sistēmas, piemēram, sīkfailus. Sīkdatne ir ierīce, kas tiek pārraidīta uz interneta lietotāja cieto disku; tajā nav ietverta saprotama informācija, taču tā ļauj izveidot saiti starp interneta lietotāju ar viņa/viņas personisko informāciju, ko lietotājs sniedzis vietnē sugarskin.eu. Sīkdatnes izplata mūsu serveri, un neviens nedrīkst piekļūt tajās esošajai informācijai. Tikai SUGAR SKIN kolektīvi un anonīmi apstrādā sīkdatņu apkopoto informāciju, lai optimizētu savus pakalpojumus un vietni lietotāju vajadzībām un vēlmēm. Mēs esam nodrošinājuši sīkfailus saistībā ar tādām funkcijām kā valsts izvēle, kataloga pārlūkošana, preču iegāde tiešsaistē un vispār saistībā ar reģistrētiem klientiem rezervētu pakalpojumu sniegšanu. Kā zināms, katra interneta pārlūkprogramma ļauj dzēst sīkfailus pēc katras sesijas. Jūsu interneta pārlūkprogrammā ir norādījumi par šīm dzēšanas procedūrām. Ja vēlaties dzēst sīkfailus, lūdzu, piekļūstiet informācijai savā interneta pārlūkprogrammā. Automātiskās datu vākšanas procedūru pieņemšana un sīkdatņu izmantošana ir nepieciešama, lai izmantotu vietni un tās pakalpojumus, ieskaitot preču iegādi.Ja esat sācis sīkfailu dzēšanas procedūru, SUGAR SKIN nevar nodrošināt, ka tiks parādītas visas sugarskineu tīmekļa lapas vai tiks sniegti noteikti pakalpojumi, piemēram, to produktu uzglabāšana vai rādīšana tīmekļa lapās, kuras izvēlējāties, kad bijāt tiešsaistes pirkšanas procesu pabeigšana.

 1. PIETEIKŠANĀS/ATTEIKŠANĀS

SUGAR SKIN apstrādā jūsu personas datus tikai pēc jūsu brīvi izteiktas piekrišanas saņemšanas, lai nosūtītu jums reklāmas materiālus un tiešā mārketinga vai citus komerciālus paziņojumus, tostarp pa e-pastu, kas neietilpst klienta pieprasīto pakalpojumu ietvaros. nodrošina sugarskin.eu. Katru reizi, kad būs nepieciešama jūsu piekrišana, mēs jūs iepriekš informēsim un dosim jums iespēju sniegt vai atteikt jūsu piekrišanu jūsu personas datu, tostarp jūsu e-pasta adreses, izmantošanai iepriekš minētajiem nolūkiem, atzīmējot atbilstošās kastes.

Vēlamies jūs informēt, ka SUGAR SKIN un sugarskin.eu var apstrādāt jūsu personas datus arī bez jūsu piekrišanas noteiktos likumā paredzētos apstākļos, piemēram, ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kuram SUGAR SKIN un sugarskin.eu ir pakļauti vai ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu saistības, kas noteiktas līgumos ar lietotājiem (piemēram, ja iegādājāties produktus sugarskin.eu vai lūdzāt izmantot konkrētus pakalpojumus, izmantojot mūsu vietni).

Jebkurā gadījumā mēs vēlamies jūs informēt, ka SUGAR SKIN garantē, ka tā lietotāji jebkurā laikā un bez nepieciešamības norādīt savu pamatojumu var izmantot savas tiesības pēc pieprasījuma turpmāk nesaņemt ar konkrētiem pakalpojumiem saistītus paziņojumus.

 1. JŪSU TIESĪBAS PIEKĻŪT PERSONAS DATIEM UN CITAS TIESĪBAS

Jums ir tiesības jebkurā laikā saņemt apstiprinājumu no SUGAR SKIN par to, vai dati, kas attiecas uz jums, tiek apstrādāti, vai dati vēl nav reģistrēti, un paziņojums par tiem saprotamā veidā. tiek apstrādāts.

Turklāt jums ir tiesības no SUGAR SKIN saņemt informāciju par jūsu personas datu avotu; Jūsu personas datu apstrādes mērķi un veids, kas saistīta ar jebkādu elektronisku datu apstrādi; informācija par datu pārzini un datu apstrādātājiem; to vienību nosaukumi un juridisko personu kategorijas, kurām var tikt izpausti jūsu personas dati vai kuras var piekļūt jūsu personas datiem, piemēram, kā datu pārzinis vai šādi iecelta puse.

Daļu no iepriekš minētās informācijas varat viegli atrast mūsu konfidencialitātes politikā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sūtiet e-pastu uz order@sugarskin.eu. Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt no SUGAR SKIN:

 1. savu personas datu atjaunināšana, pielāgošana vai, ja jums ir interese par to, integrācija;
 2. jūsu personas datu dzēšana, pārveidošana anonīmā formā vai bloķēšana (nelikumīgi apstrādāti), tostarp dati, kas nav jāuzglabā nolūkiem, kādiem tie tika vākti un pēc tam apstrādāti;
 3. apstiprinājums, ka par iepriekšminētajām darbībām ir ziņots (kopā ar to saturu), kam dati atklāti vai izplatīti, izņemot gadījumus, kad tas kļūst neiespējami vai ja izmantotie līdzekļi ir nepārprotami nesamērīgi ar tiesību aizsardzību. 

Jums ir tiesības pilnībā vai daļēji iebilst:

 1. leģitīmu iemeslu dēļ jūsu personas datu apstrādei, pat ja tā ir saistīta ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti;
 2. Jūsu personas datu apstrādei reklāmas vai tiešā mārketinga nolūkos vai lai veiktu mārketinga izpēti vai komerciālus paziņojumus.

Jūs varat brīvi izmantot savas tiesības jebkurā laikā, ja to darāt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, nosūtot savu pieprasījumu SUGAR SKIN uz šādu e-pasta adresi: order@sugarskineu. Mēs jums atbildēsim, cik drīz vien iespējams. 

 1. SAITES UZ CITĀM Tīmekļa vietnēm

sugarskin.eu satur saites uz citām tīmekļa vietnēm, kurām, iespējams, nav nekādas saistības ar sugarskin.eu vai SUGAR SKIN. SUGAR SKIN nekontrolē un neuzrauga šādas tīmekļa vietnes vai to tīmekļa saturu. SUGAR SKIN neuzņemas atbildību par šādu vietņu tīmekļa saturu un to pieņemtajiem noteikumiem attiecībā uz jūsu privātumu un jūsu personas datu apstrādi, kamēr jūs apmeklējat šīs vietnes. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, kad izveidojat savienojumu ar šīm vietnēm, izmantojot saites, kas norādītas vietnē sugarskin.eu, un uzmanīgi izlasiet to lietošanas noteikumus un konfidencialitātes politiku.

sugarskin.eu Privātuma politika neattiecas uz trešo pušu vietnēm. Sugarskin.eu nodrošina saites uz citām tīmekļa vietnēm, lai palīdzētu lietotājiem veikt meklēšanu un sērfošanu tīklā un atļautu saites uz citām tīmekļa vietnēm internetā. Ja SUGAR SKIN nodrošina saites uz citām vietnēm, SUGAR SKIN neiesaka izmantot šīs vietnes un nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz to tīmekļa saturu vai pakalpojumiem un produktiem, ko šīs vietnes nodrošina un pārdod interneta lietotājiem.

 1. KONTAKTI

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par to, kā SUGAR SKIN apstrādā jūsu personas datus, lūdzu, sūtiet e-pastu uz order@sugarskin.eu. Ja jums nepieciešama papildu informācija par savām tiesībām un personas datu aizsardzības likumu, varat sazināties ar personas datu aizsardzības iestādi šādā adresē: www.dvi.gov.lv

 1. ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBU

Šo Privātuma politiku reglamentē Latvijas tiesību akti un jo īpaši Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas regulē personas datu apstrādi – arī ārzemēs –, ko veic ikviens, kura pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese. Latvijā. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums garantē, ka personas datu apstrāde tiks veikta, ievērojot personas pamattiesības un brīvību, kā arī viņu cieņu, īpaši ievērojot konfidencialitāti, identitāti un tiesības uz personas datu aizsardzību.

 1. SUGARSKIN.EU PRIVATUMA POLITIKAS IZMAIŅAS UN ATJAUNINĀŠANA

SUGAR SKIN var grozīt vai vienkārši atjaunināt visu sugarskin.eu privātuma politiku vai tās daļu, tostarp gadījumos, kad tiek veikti grozījumi tiesību aktos vai noteikumos, kas regulē datu aizsardzību un aizsargā jūsu tiesības. Par sugarskin.eu Privātuma politikas grozījumiem un atjaunināšanu mūsu lietotāji tiks informēti sugarskin.eu mājaslapā, tiklīdz šādi grozījumi vai atjauninājumi ir ieviesti, un tie ir saistoši, tiklīdz tie tiek publicēti tīmekļa vietnē šajā sadaļā. Tādēļ jūs tiekat regulāri lūgts piekļūt šai sadaļai, lai pārbaudītu jaunākās un atjauninātās sugarskin.eu privātuma politikas publikāciju.

.